osCommerce My Account  Cart Contents  Checkout  
  Top » Catalog » Albums » My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
albums/vinyl (5)
DVD (3)
ffilm
other interesting welsh releases
singles/vinyl (10)
Albums (49)
Singles (17)
What's New? more
Y LLEILL(THE OTHERS) DVD ANKST131
Y LLEILL(THE OTHERS) DVD ANKST131
£7.00
£7.00
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Information
Shipping & Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
DOCFEISTR - AMRYWIOL - ANKST 127 £10.00 £6.00

TEITL-DOCFEISTR

ARTIST-ARTISTIAID AMRYWIOL

RHIF CAT-ANKST 127

DYDDIAD RHYDHAU-05.12.09

“Yn y pellter,teimlir ei bresenoldeb a chlywir gruddfan ymysg y clogwyni llaith”

Mae newyddion ar led a sisial yng ngwynt y mor, fod Docfeistr wedi cyrraedd y tir mawr ac mae o yn ein mysg, Ydio’n wir? Ydi’r si yn dal dwr?.

Cyhoeddir ar yr uchelseinydd fod prosiect arloesol a hir ddisgwyliedig Gruffydd Meredith a Deian ap Rhisiart sy’n olrhain hanes cymeriad o’r mor, o’r diwedd wedi glanio ar y tir. Lledwch y newyddion da fod y Docfeistr wedi docio ac ar ei ffordd i frawychu eich siopwr lleol.

Rhagfyr y 1af yw’r diwrnod mawr pan hyrddir y gwch ar y lan i ddychryn y boblogaeth, diolch i label Ankstmusik.

Meddai Gruff Meredith “Mae creu a chynhyrchu yr albym docfeistr wedi bod yn broses hir a thymhestlog ,hwyliwyd drwy stormydd enbyd a thagwyd y gwch amal i waith gan wymon problematic a chreaduriaid od yr arfordir.Ond mai'n dda o beth gallu cyhoeddi ar fy rhan i ac ar ran yr holl wahanol artistiaid sydd ar yr albym, fod Docfeistr yn cael ei ryddhau ar label Ankstmusik ar ragfyr y cyntaf 2009 O.C ac ei fod werth y punnoedd prin yr ydych o bosib yn ystyried gwario arno"

Ychwanegodd Deian ap Rhisiart “Mae’r Docfeistr wedi bod yn gysgod dieflig arnai ers dros chwe mlynedd, a dwi’n falch gweld cefn y boi i ddeud y gwir,ma'n gyfuniad o waith caled a llafur cariad llawer o bobol dros y blynyddoedd ac diolch iddyn nw am hynnu"

Bydd y Docfeistr yn eich siopau ac arlein o www.ankst.net o 1.12.09 ymlaen . Eisteddwch mewn cadair gyffyrddus a rhowch pa bynnag beiriant chwarae perthnasol ymlaen ac ymollwngwch i fyd arallfydol Meistr y Moroedd.

Yr Albym

Dyma albym Docfeistr - stori y cymeriad garw o'r mor - sydd wedi ei blethu gyda 34 trac unigryw ,yn cynnwys cyfraniadau ecsgliwsif gan nifer helaeth o fandiau ac artistiaid Cymru ,yn cynnwys Gruff Rhys, Bryn Fon, Yr Ods, Mr Phormula, Dyl Mei, MC Mabon a Mr Huw - gyda hefyd gyfraniadau gan The Stilletoes,MC Saizmundo,Y Thongs, Y Bandana, Brochfael Barfog a Dr Tray i enwi ond rhai. Cynhyrchwyd Docfeistr gan Gruff Meredith (MC Mabon) Deian Ap Rhisiart (MC Saizmundo) a Frank Naughton (U~ziq/Rocket Gold Star) yn stiwdio 'Ty Drwg' Caerdydd dros gyfnod o chwe mlynedd rhwng 2003 a diwedd 2009 .Recordiwyd y traciau mewn lleoliadau gwahanol yng Nghymru a Lloegr gyda cyfraniadau gan dros hanner cant o unigolion , yn cynnwys cyfraniad gwych gan yr actor Rhodri Evan o Grymych (Scrum 4,Cowbois Ac Injans,Con Passionate ) sydd yn adrodd y stori a'r naratif. Tyfodd yr albym yn fwystfil ynddo'i hyn wrth i fwy a mwy o ganeuon a phosibiliadau newydd dasgu o gwmpas y lle. Ar ol chwe mlynedd roedd rhaid dod a'r prosiect i ben yn 2009 cyn iddo sbinio allan o reolaeth a dinistrio pawb a phopeth o'i gwmpas megis Large Hadron Collider dieflig.

Be ydi'r Docfeistr?

Does neb yn rhy siwr o ble ddaeth y Docfeistr na pham nag i be y mae yn bodoli . Y mor ansefydlog yw ei gynefin yn ol y son .Ond bob hyn a hyn mae'n cael ei drechu gan yr ysfa a'r angen i deithio tua'r lan er mwyn concro'r tir mawr llonydd sefydlog a chreu dinistr di angen .Ond mae pob taith i'r lan yn codi cwestiynau newydd - i'r docfeistr ei hun yn ogystal ag i bobl y tir mawr - cwestiynau am fodolaeth , cwestiynau am fater ,cwestiynau y gall dod i wybod yr atebion iddynt eich achub neu eich difa ...

Manylion

Cynhyrchwyd gan Gruffydd Meredith, Deian Ap Rhisiart a Frank Naughton.

Y stori gan Gruffydd Meredith a Deian Ap Rhisiart.

Script gan Deian Ap Rhisiart gyda chefnogaeth gan Gruffydd Meredith a Rhodri Evan.

Syniad gwreiddiol y clawr gan Gruffydd Meredith gyda'r gwaith dylunio anhygoel wedi ei neud gan Dylan Williams ,gynt o'r grwp Nar (dylbarbarian@hotmail.com)

Adroddwyd y naratif gan Rhodri Evan.

Seiliedig ar syniad gwreiddiol Docfeistr.

Rhyddhawyd gan Ankstmusik - www.ankst.co.uk / www.ankst.net www.docfeistr.com / www.myspace.com/docfeistr www.myspace.com/mcmabon /www.myspace.com/mcsaizmundo

TITLE - DOCFEISTR

ARTIST - VARIOUS ARTISTS

CAT NO - ANKST 127

RELEASE DATE - 01.12.2009

Can it have finally have made it's way onto dry land ?. The facts are clear - Yes!

The DOCFEISTR has arrived and is among us. Gruff Meredith and Deian ap Rhisiart's long gestating project which tells the story of the mysterious water borne Docfeistr character is about to crash land in your local record shop.

Gruff Meredith says "Creating and producing the Docfeistr album has been a long and twisting escapade ,battered by cross winds and freak weather.But at last its a substantial joy for all involved to be able to report the release of Docfeistr on the Ankstmusik label and to reassure that it will be worth the precious pounds that you are possibly considering spending on it"

Deian ap Rhisiart adds "the Docfeistr has been a sinister presence in my life for six years and it is time to break free of his influence. It is a project that has grown to encompass the contributions of many, many people over the years and we thank them for their willing participation"

The album will be in the shops and on line www.ankst.net from December the 1st.

The Album

This is Docfeistr, the album - the story of a troublesome character from the sea - which has been woven with 34 unique tracks by Welsh language artists and bands: Gruff Rhys,Bryn Fon,Yr Ods,Mr Phormula,Dyl Mei, MC Mabon and Mr Huw to name but a few.. The Stilletoes,MC Saizmundo,Y Thongs,Y Bandana, Brochfael Barfog and Dr Tray being other examples of the unique contributions to the album. Docfeistr (roughly translated as harbour master or master of the dock) was produced by Gruff Meredith (MC Mabon) - Deian Ap Rhisiart (MC Saizmundo) and Frank Naughton (U~ziq/Rocket Gold Star) at Ty Drwg Studios, Cardiff ,Wales over a period of six years between 2003 and late 2009. The tracks were recorded in various locations in Wales and England and include contributions from over fifty individuals,with a brilliant contribution by actor Rhodri Evan (Scrum 4,Cowbois Ac Injans,Con Passionate) providing the narrative that runs through the album in his own special way.

The album itself grew into a bit of a monster as more and more new songs arrived and the album grew bigger and took on new nuances. After six years from its initial conception the project had to be brought to an end before it spiralled out of control and destroyed everyone and everything in its path like a demented Large Hadron Collider What is Docfeistr ?

No one is quite sure where the Docfeistr came from or why he exists .The great unstable and fickle sea is said to be his main haunt but every now and then he is driven by the need to travel to the mainland so that he can conquer the still and static land and carry out random and unnecessary destruction .But every journey inland raises new questions for the people of the mainland and to the Docfeistr himself. Questions about existence and matter itself. Questions that either save or destroy those who find the answers.

Other details

Produced by Gruffydd Meredith, Deian Ap Rhisiart and Frank Naughton.

Story by Gruffydd Meredith and Deian Ap Rhisiart.

Script by Deian Ap Rhisiart with support by Gruffydd Meredith and Rhodri Evan.

Original cover idea by Gruffydd Meredith with the drawing and graphic artwork done by Dylan Williams (dylbarbarian@hotmail.com)

Narrated by Rhodri Evan.

Based on the original Docfeistr idea.

Released by Ankstmusik - www.ankst.co.uk / www.ankst.net www.docfeistr.com / www.myspace.com/docfeistr www.myspace.com/mcmabon / www.myspace.com/mcsaizmundo

For more information, please visit this products webpage.
This product was added to our catalog on Friday 27 November, 2009.
Reviews
Customers who bought this product also purchased
SPANISH DANCE TROUPE - La Muerte del Amor en Andalucia
SPANISH DANCE TROUPE - La Muerte del Amor en Andalucia
TYSTION - RHAID I RHYWBETH DDIGWYDD - cd album
TYSTION - RHAID I RHYWBETH DDIGWYDD - cd album
Shopping Cart more
0 items
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to DOCFEISTR - AMRYWIOL - ANKST 127
Tell A Friend
 
Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Languages
English
Currencies

Copyright © 2019 Ankst Music
Powered by osCommerce