osCommerce My Account  Cart Contents  Checkout  
  Top » Catalog » Albums » My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
albums/vinyl (5)
DVD (3)
ffilm
other interesting welsh releases
singles/vinyl (10)
Albums (49)
Singles (17)
What's New? more
GERAINT JARMAN - Dwyn yr Hogyn Nol CD
GERAINT JARMAN - Dwyn yr Hogyn Nol CD
£8.00
£7.00
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Information
Shipping & Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
GERAINT JARMAN - CARIAD CWANTWM (ankst141) CD £9.00 £9.00

ORDERS DISPATCHED WEEK 23/07

ARCHEBION YN CAEL EU GYRRU ALLAN WYTHNNOS 23/07

TEITL CARIAD CWANTWM

RHIF ANKST141

DYDDIAD RHYDDHAU GWE GORFF 27ain 2018 ( CD/Digidol)

LABEL ANKSTMUSIK

DOSBARTHU PYST

Braint gan Ankstmusik yw cyhoeddi fod Geraint Jarman am ryddhau Cariad Cwantwm, albym newydd (rhif un deg saith!) ar gyfer Haf 2018 a chyhoeddi cyfres o ymddangosiadau byw yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a thu hwnt.

Am y tro cyntaf yn ei yrfa mae Geraint wedi penderfynnu recordio albym cyfa o draciau reggae yn unig. Mae’r penderfynaid yma yn un amlwg i artist sydd wedi bod yn defnyddio riddmau reggae yn rheolaidd yn ei ganeuon i gyfleu negeseuon gwleidyddol, ysbrydol a pherthnasol i gynulleidfaoedd ar hyd Cymru ers canol yr 1970au. Mae’r ochr radical yma a’r awydd i ddefnyddio riddmau gwahanol i gario caneuon sy’n cyffwrdd ar broblemau ymwybyddiaeth gymdeithasol yn ein byd ni heddiw yn frith trwy gynnwys yr albym newydd. Mae caneuon fel Colli dy Riddim, O Fywyd Prin, Byrgyr Mabinogi, Gwrthryfel a Breuddywd Chwyldroadol yn delio yn uniongyrchol gyda chwestiynau mawr egsistential byw - ‘anodd symud efo’r bît, ar ol colli dy riddim’ - mewn gwlad a chymdeithas ar drobwynt – ‘Canu mae y Cymry, yn y gwyll mewn ghetto rhydd’

Mae ochr mwy cymdeithasol, ysgafn, corfforol a cariadus diwylliant reggae hefyd i’w glywed ar y senglau Addewidion sy’n nofio yn gariadus yn arddull lovers rock a Troedio, sengl sydd yn ypdêt lefel pafin o’r hen glasur Steddfod yn y Ddinas, sy’n chwibanu’n llon drwy strydoedd Caerdydd. Yn hon mae’n glir mai dyn y ddinas yw Geraint a mai riddmau, synau a phobl y ddinas yma sydd yn ysbrydoliaeth i gymaint o’i waith dros y degawdau.

Mae hi yn anodd credu fod hi yn bedwar deg mlynedd ers i Geraint greu a rhyddhau lp pwysicaf y diwylliant roc yma yng Nghymru - Hen Wlad Fy Nhadau - yn 1978 ac mae hi’n anoddach byth dygymod gyda’r ystod anferth llawn uchafwbyntiau taith artistig Geraint dros hanner canrif bellach. Sdim dowbt fod y pennod diweddaraf yma yn ymestyn a ychwanegu ar y cymynrodd yma mewn ffordd newydd a pherthnasol a gyda Geraint yn weithgar ar lwyfannau dros y misoedd nesaf yn sicr mi fydd mwy o bennodau i ddod.

Mae Geraint wedi rhyddhau pedwar casgliad dros y saith mlynedd diwethaf,(mewn cydweithrediad a band newydd a chynhyrchydd sain fentrus, Frank Naughton) cyflawniad ag adfywiad artistig sy’ heb ei ail yn ein diwylliant cyfoes. Gyda’r casgliad diweddaraf yma’n cynnig i ni trysor cendlaethol, artist, perthnasol, agored, llawn angerdd a chariad a thrac sain perffaith ar gyfer Haf poeth y ‘steddfod yn y ddinas mae hi yn amser llawenhau!

6 Gorffennaf sengl Addewidion (ankst142)

7 Gorffennaf Gwyl Nol a Mlaen, Llangrannog

27 Gorffennaf sengl Troedio (ankst143)

27 Gorffennaf albym Cariad Cwantwm (ankst141)

7 Awst Eisteddfod Genedlaethol,Canolfan Mileniwm

11 Awst Clwb Ifor Bach,Caerdydd

9 Tachwedd Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

10 Tachwedd Pontio, Bangor

TITLE CARIAD CWANTWM

CAT NO ANKST141

REL.DATE FRIDAY 27th JULY 2018 ( CD/Digital)

LABEL ANKSTMUSIK

DOSBARTHU PYST

Ankstmusik are proud to announce the release of Cariad Cwantwm (Quantum Love), album number seventeen by Welsh legend Geraint Jarman in time for Summer 2018 and announce live dates at the annual National Eisteddfod in Cardiff and beyond for Geraint and his band.

For the first time in his career Geraint has decided to record an album comprised only of reggae tracks. This is an obvious (if overdue) decision for an artist who has regularily used reggae rhythms in his songs since the mid seventies. Geraint has used reggae’s radical ability to deal directly with social consciousness issues in many of his most political, spiritual and personal songs to share messages with his audience up and down the country and this new album brings this side of his work to the fore. On songs such as ‘Losing your Rhythm’, Mabinogi Burgers, O Precious Life, Revolt and Revolutionary Dream’ he adresses modern society’s ongoing existential crises head-on ‘it’s hard to move with the beat, when you’ve lost your rhythm’ / ‘The Welsh are singing in their free ghettos’

Reggae’s more commerical,light, loving and joyful sides can be also be heard on the singles Addewidion(Promises) which lovingly recreates a bittersweet breakdown in a lovers rock style, whilst Troedio (Amblin) is a whistling ode to the joys of city living and attests to the continuing power the sounds,rhythms and people of Cardiff have on Geraint and his work.

It is hard to process the fact that it will be forty years since Geraint recorded and released his Welsh lanuage rock masterpiece Hen Wlad Fy Nhadau and insired whole generations of young rockers to become Wales’s future. Even harder is being able to assess and process all the artistic highs in a career as musician, poet, writer, producer and director that now spans over half a century. All we know is that this latest release enhances and comments on this unique legacy, and with live shows being announced in support of the relase this journey is far from over.

Over the last seven years Geraint has created four solo albums of wide ranging scope and style with his band, trusted producer Frank Naughton and choice collaborators like Gareth Bonello, Griff Lynch and Peredur ap Gwynedd which make it clear that he is in the middle of an astonishingly creative rebirth that is flourishing and on-going. Cariad Cwantwm is a forward looking album full of love and anger that will finds its rightful place soundtracking our upcoming hot and heady Summer.

6 July single Addewidion (ankst142)

7 July Gwyl Nol a Mlaen, Llangrannog

27 July single Troedio (ankst143)

27 July albym Cariad Cwantwm (ankst141)

7 August Eisteddfod Genedlaethol,Canolfan Mileniwm

11 August Clwb Ifor Bach,Caerdydd

9 November Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

10 November Pontio, Bangor

of 57 2840 Messages

For more information, please visit this products webpage.
This product was added to our catalog on Monday 25 June, 2018.
Reviews
Customers who bought this product also purchased
GERAINT JARMAN - Tawel yw'r Tymor CD ANKST140
GERAINT JARMAN - Tawel yw'r Tymor CD ANKST140
SPECIAL OFFER!!!BRECWAST ASTRONOT + CD BYW/LIVE - GERAINT JARMAN
SPECIAL OFFER!!!BRECWAST ASTRONOT + CD BYW/LIVE - GERAINT JARMAN
GERAINT JARMAN - Dwyn yr Hogyn Nol CD
GERAINT JARMAN - Dwyn yr Hogyn Nol CD
DATBLYGU - ERBYN HYN - MINI CD
DATBLYGU - ERBYN HYN - MINI CD
Shopping Cart more
0 items
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to GERAINT JARMAN - CARIAD CWANTWM (ankst141) CD
Tell A Friend
 
Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Languages
English
Currencies

Copyright © 2019 Ankst Music
Powered by osCommerce